+91 2362 222303, 221272.

Shri. Avinash V. Talekar

Vice Chairman,

Karachi Maharashtriya Shikshan Prasarak Mandal, Kudal.

Mob: 9764502928.

Karachi Maharashtriya Shikshan Prasarak Mandal

Branch Office

Kudal High School Campus,

Kudal. Dist. Sindhudurg.

(Maharashtra- INDIA)

PIN-416 520.

kmspkudal@gmail.com

☎ +91 2362 222303, 221272

Registered Office

Wadia Estate Colony, Bail Bazar,

Kurla (W), Mumbai,

(Maharashtra, India)

PIN-400 070

Close Menu